Finał Jeżdżę z Głową

Cenne porady jak bezpiecznie spędzić ferie
14 stycznia 2019
Starsi czytają młodszym
4 lutego 2019
Pokaż wszystkie

Finał Jeżdżę z Głową

Szczawnica Miasto i Gmina
W dniu dzisiejszym zakończyliśmy realizację programu „Jeżdżę z głową”, objętych zajęciami zostało 192 uczniów. Kurs nauki jazdy na nartach i snowboardzie był realizowany na dwóch wyciągach znajdujących się na terenie Gminy Szczawnica. 60 uczniów uczestniczyło w zajęciach na wyciągu Arena Narciarska Jaworki, z kolei 132 uczniów nabywało nowych umiejętności na wyciągu Polskie Koleje Linowe Palenica w Szczawnicy. Każdy z uczestników odbył 16 godzinny kurs nauki jazdy na nartach/snowboardzie pod okiem wykwalifikowanych Instruktorów ze szkółki Szkoła Narciarska JAWRORKI – Elżbieta Rychtarczyk oraz Szkoła Narciarska Szczawnica – Palenica Marcin Szczepaniak. Ostatniego dnia zajęć każdy z uczestników kursu otrzymał od Burmistrza Miasta i Gminy Szczawnica Dyplom ukończenia kursu „Jeżdżę z głową”.
Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego – wysokość otrzymanej dotacji 24.100,00 zł, wkład własny rodziców 19.200,00 zł (koszt rodzica za udział jednego dziecka w zajęciach 100,00 zł), wkład Gminy 50.178,00 zł.
Realizacja projektu „Jeżdżę z głową” w Gminie Szczawnica miała na celu przede wszystkim nabycie przez uczestników kursu umiejętności i podstaw poprawnej techniki jazdy na nartach/snowboardzie, wzrost bezpieczeństwa uczestników poprzez edukację w zakresie bezpiecznego korzystania z tras i stoków narciarskich oraz nabycia nawyku jazdy w kasku, jak i poprawę kondycji i podniesienie ogólnej sprawności fizycznej uczniów z Gminy Szczawnica.
W związku z zakończeniem realizowanego projektu „Jeżdżę z głową” pragniemy serdecznie podziękować za współpracę i wsparcie inicjatywy w naszej Gminie: Arenie Narciarskiej w Jaworkach, Polskim Kolejom Linowym Palenica, Szkole Narciarskiej Jaworki, Szkole Narciarskiej Szczawnica- Palenica, Panu Marcinowi Szczepaniakowi, Panu Adamowi Rychtarczykowi, Panu Markowi Urbanowi i Zbigniewowi Urbanowi oraz Firmie Przewozowej DIDITRANS.
(tekst: http://szczawnica.pl/pl/1772/10362/final-jezdze-z-glowa.html)