Rekrutacja do kl. 0 i kl. 1 – rok szkolny 2021/2022

 

 

 

 

 

Drodzy Rodzice,
w związku z zaistniałą sytuacją, dokumenty potrzebne do rekrutacji mogą Państwo przesyłać drogą mailową na adres szkoły: gpszczawnica@interia.pl lub dostarczać do skrzynki pocztowej, znajdującej się przed wejściem do szkoły.

W pilnych i nagłych sprawach możliwy kontakt z sekretariatem, po wcześniejszej konsultacji telefonicznej, tel. 182622484.

Wnioski do pobrania znajdują się poniżej.

Zapraszamy

  • Od 01.03.2021 r. – 26.03.2021 r. do godz. 15.00

Rodzice zobowiązani są do składania zgłoszenia lub wniosku do oddziału przedszkolnego oraz klasy pierwszej.

  • W dniach 29.03 -02.04.2021 r. do godz. 15.00

Nastąpi weryfikacja przez komisję rekrutacyjną zgłoszeń i wniosków.

  • Listę kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w budynku szkoły w dniu 06.04.2021 r. do godz. 15.00.  

 

  • W terminie od 07.04.2021 r. do 30.04.2021 r. do godz. 15.00

Rodzice/prawni opiekunowie zgłoszonych uczniów są zobowiązani do złożenia w sekretariacie szkoły Oświadczenia woli uczęszczania dziecka do Szkoły Podstawowej nr 2 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Szczawnicy.

 

Listę kandydatów zakwalifikowanych podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w budynku szkoły do dnia 04.05.2021 r. do godz. 15.00.

Załącznik Nr 1 -Zgłoszenie dziecka do klasy I publicznej szkoły podstawowej, zamieszkałego w obwodzie szkolnym danej szkoły. – dla dzieci z obwodu szkolnego

Załącznik Nr 2-WNIOSEK o przyjęcie do klasy I publicznej szkoły podstawowej. – dla dzieci spoza obwodu szkolnego

Załącznik Nr 3- WNIOSEK o przyjęcie do oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej. – dla dzieci spoza obwodu szkolnego

Załącznik Nr 4 – Zgłoszenie dziecka do oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej zamieszkałego w obwodzie szkolnym danej szkoły.  – dla dzieci z obwodu szkolnego

Oświadczenia-woli-2021-2022-1 (2)