Szkoła Podstawowa nr 2 – Szkołą ćwiczeń

Miejskie uroczystości Święta Niepodległości
12 listopada 2018
Awans do zawodów powiatowych
19 listopada 2018
Pokaż wszystkie

Szkoła Podstawowa nr 2 – Szkołą ćwiczeń

15 listopada 2018 r. w Krakowie dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. ks. prof. J. Tischnera w Szczawnicy mgr Anna Szczepaniak podpisała po raz kolejny prestiżowe porozumienie z JM Rektorem Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej prof. dr hab. Kazimierzem Karolczakiem, na mocy którego szczawnicka dwójka nadal uzyskuje status Szkoły Ćwiczeń tej wyższej uczelni. W związku z powyższym, znalazła się w gronie 120 placówek: przedszkoli, szkół podstawowych i średnich w Małopolsce i na Śląsku, w których studenci UP będą kształcić swoje umiejętności pod względem: ćwiczeń praktycznych w szkole, badań naukowo-dydaktycznych, praktyki zawodowej oraz wymiany doświadczeń z innymi nauczycielami. Porozumienie ma również na celu doskonalenie kadry nauczycielskiej oraz współpracę przy realizacji projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych. Podpisana umowa umożliwia studentom- przyszłym pedagogom osiąganie praktycznych umiejętności, a nauczycielom naszej szkoły zdobywanie nowych doświadczeń.