PROJEKT EDUKACYJNY – ZAJĘCIA DLA UCZNIÓW

W ramach projektu edukacyjnego w naszej szkole będą prowadzone zajęcia z:
chemii,
przyrody,
matematyki,
programowania.
Od lutego 2018 roku w ramach realizacji projektu „Innowacyjna edukacja kluczem do sukcesu uczniów Gminy Szczawnica” ruszają w szkołach zajęcia dla uczniów Gminy Szczawnica.
Udział w zajęciach i wycieczkach organizowanych w szkołach jest BEZPŁATNY.