Poprawa jakości transgranicznej edukacji na terenie Gminy Szczawnica oraz Miasta Spiska Bella

Celem projektu jest poprawa jakości transgranicznej edukacji na terenie Gminy Szczawnica oraz Miasta Spiska Bella poprzez transgraniczną wymianę dotychczasowych praktyk w zakresie nauczania doradztwa zawodowego oraz języka angielskiego, co przyczynić się ma do opracowania programu uzupełniającego podstawę programową z doradztwa zawodowego oraz języka angielskiego. Realizacja programu ma na celu przygotowanie uczniów i uczennic do trafnego wyboru drogi dalszego kształcenia poprzez opracowanie indywidualnego planu kariery edukacyjnej i zawodowej oraz rozwinąć kompetencje w zakresie języka angielskiego.

W ramach projektu planuje się:

1.Utworzenie Centrum Edukacji Transgranicznej – pracowni multimedialnej, która zostanie wyposażona w meble, 16 stanowisk komputerowych i pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć.

2.Realizację zajęć dydaktycznych w Szczawnicy oraz Spiskiej Belli z doradztwa zawodowego oraz języka angielskiego.

3.Wyjazd edukacyjny do Krakowa na Targi Edukacyjne Festiwal Zawodów w Małopolsce – spotkanie Polskich i Słowackich uczniów w Krakowie

4.Opracowanie książki edukacyjnej – Książka przedstawiać będzie opracowany program nauczania doradztwa zawodowego, uczestników projektu oraz etapy projektu.

5. Spotkanie partnerów w Szczawnicy, na którym zostaną przedstawione efekty projektu edukacyjnego „Wiem kim będę”, zostanie przedstawiona opracowana książka w formie prezentacji multimedialnej, uczniowie/uczennice Polscy oraz Słowaccy przedstawią efekty swojej pracy.

Budżet projektu

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – 44 216,49 €

Budżet Państwa – 2 600,97 €

Wkład własny MiG Szczawnica – 5 201,95 €

Razem budżet projektu: 52 019,41 €

Spotkania partnerów

Rekrutacja

Oświadczenie w sprawie przystąpienia do projektu

Oświadczenie uczestnika projektu

Oświadczenie w sprawie wizerunku