Ścianka wspinaczkowa

W Sejmie RP
27 grudnia 2022
Przegląd Młodych Recytatorów i Gawędziarzy im. Andrzeja Skupnia Florka
27 grudnia 2022
Pokaż wszystkie

Ścianka wspinaczkowa

Może być zdjęciem przedstawiającym w budynku
Pierwsza w mieście ścianka wspinaczkowa
W Szkole Podstawowej nr 2 im. ks. prof. J. Tischnera w Szczawnicy zamontowano pierwszą na terenie miasta ściankę wspinaczkową.
Rada Rodziców działająca przy szkole, dysponując pewną ilością środków oraz po dokonaniu rozeznania w środowisku lokalnym i wśród młodzieży szkolnej, wystąpiła z inicjatywą zakupu ścianki wspinaczkowej. W maju oraz listopadzie br. zorganizowano dwie zabawy, z których dochód przeznaczony został również na ten cel.
Inicjatywa i pomysł zakupu ścianki zostały pozytywnie odebrane w środowisku lokalnym. Centrum Kultury, Sportu i Promocji realizując projekt „Wspinanie na Start z BGK”, który ma na celu popularyzację aktywności fizycznej, w tym wspinaczki, wsparło finansowo doposażenie ścianki, za co składamy serdeczne podziękowania Pani Dyrektor Paulinie Mogilskiej-Słowik. Z inicjatywą wsparcia wyszły też lokalne organizacje. Znaczącą kwotę na ten cel przeznaczyła Wspólnota Leśno-Gruntowa w Szczawnicy. Wsparcia udzielił również Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica Pan Grzegorz Niezgoda.
Po zamontowaniu ścianki zostało zorganizowane szkolenie dla kadry nauczycielskiej oraz chętnych, którzy uprawiają ten sport. Po uzyskaniu certyfikatu, osoby te mogą prowadzić zajęcia z dziećmi i młodzieżą naszej szkoły oraz z innymi chętnymi w wieku 8-18 lat z terenu Miasta i Gminy Szczawnica.
W ten sposób spełniamy oczekiwania młodych osób, wśród których wspinaczka staje się coraz bardziej popularna. Inicjatywa Rady Rodziców jest świetną alternatywą spędzania wolnego czasu, a sport wspinaczkowy kształtuje osobowość młodych osób oraz poczucie odpowiedzialności za siebie i innych.
Składam serdeczne podziękowania Radzie Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 2 im. ks. prof. J. Tischnera za wkład pracy, bezinteresowność, dyspozycyjność oraz współpracę na rzecz naszej placówki
Anna Szczepaniak
Dyrektor Szkoły Podstawowej
im. ks. prof. J. Tischnera w Szczawnicy