Bezpieczna Placówka Oświatowa

Bezpieczna Placówka Oświatowa” to tytuł nadawany przez Instytut Badań Marki szkołom, jako uhonorowanie szczególnych osiągnięć w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży w procesie ich kształcenia.

Bezpieczna Placówka Oświatowa” – stanowi wyraz uznania dla jednostek edukacyjnych wobec ich wieloletniej bezwypadkowej działalności, jak również skuteczności działań na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i podopiecznych na swoim terenie oraz w bezpośrednim jego otoczeniu.

Wyróżnienie prestiżowym statusem jest zatem osiągnięciem szczególnym – otrzymują go nieliczne jednostki dydaktyczne, a potwierdzeniem jego nadania jest unikatowy Certyfikat. Jego uzyskanie to także zobowiązanie do dalszych starań nad zapewnieniem swoim podopiecznym bezpiecznych warunków nauki.