Realizacja wycieczki edukacyjnej „Poznajemy świat”

13.06.2019 uczniowie naszego oddziału przedszkolnego pojechali na wycieczkę do zoo do Krakowa. Pogoda dopisała, oglądając zwierzęta poznawaliśmy ich naturalne miejsca życia i sposoby zachowania. Mali badacze zwiedzili dokładnie wszystkie zakamarki ogrodu i zakupili szereg atrakcyjnych pamiątek.

ZOO nie było jedyną atrakcją tego wyjazdu. Nie obyło się bez wizyty w McDonaldzie, gdzie powodzeniem cieszyły się nie tylko lubiane przez uczniów hamburgery, ale również tamtejszy plac zabaw. Zmęczeni, ale też zadowoleni uczniowie powrócili do Szczawnicy późnym popołudniem.

Udział w wycieczce był bezpłatny, finansowany w ramach realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach 10. Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.2 Wychowanie przedszkolne – SPR.