Kalendarz roku szkolnego

Kalendarz roku szkolnego 2019/ 2020

11 września 2020 r.Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
223 - 31 grudnia 2020 r.Zimowa przerwa świąteczna
315 -28 lutego 2021 r.Ferie zimowe
41 - 6 kwietnia 2021 r.Wiosenna przerwa świąteczna
5Ustali OKEEgzamin ósmoklasisty
625 czerwca 2021 r.Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych