Szkolenia dla nauczycieli


W ramach realizowanego przez Miasto i Gminę Szczawnica projektu „Innowacyjne przedszkole miejscem wszechstronnego rozwoju przedszkolaka na terenie Miasta i Gminy Szczawnica”
dnia 20.08.2018r. rozpoczęto cykl szkoleń dla nauczycieli wychowania przedszkolnego.

Kadra ośrodków wychowania przedszkolnego zgłębi wiedzę w dziedzinie:
– wykorzystanie sprzętu Technologii Informacyjno Komunikacyjnej w codziennej pracy przedszkola,
– praca z dziećmi metodą badawczą – eksperymentowanie, badanie i odkrywanie otaczającego świata,
– interaktywna matematyka dla przedszkolaków – wprowadzania dzieci w świat matematyki poprzez zabawę,
– świat zmysłów – sensoryczne zabawy rozwijające wrażliwość zmysłową,
– metody pracy z dziećmi nadpobudliwymi,
– radzenie sobie z dziecięcą złością i agresją,
– wspomaganie procesów poznawczych u dzieci z niepełnosprawnością intelektualną.

Szkolenia odbywają się w budynku Miejskiego Przedszkola Publicznego, w sumie planowana jest realizacja 10 szkoleń w terminie od 20-31.08.2018 r.

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach 10. Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.2 Wychowanie przedszkolne – SPR