Wykaz dni wolnych 2018/2019

Wykaz dodatkowych dni wolnych w bieżącym roku szkolnym wynikających z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną i Radę Rodziców:
2.11.2018 r.
10-12.04.2019 r. – egzamin gimnazjalny
15-17.04.2019 r. – egzamin ósmoklasisty
29.04.2019 r.
30.04.2019 r.
2.05.2019 r.