Wykaz dni wolnych 2018/2019

Wykaz dodatkowych dni wolnych w bieżącym roku szkolnym wynikających z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną i Radę Rodziców:
31.10.2019 r.

2-3.01.2020 r.

21-23.04.2020 r. – egzamin ósmoklasisty

24.04.2020 r.

12.06.2020 r.