Informacja Dyrektora Szkoły

Szanowni Państwo,

Informuję, że od 25.03.20 podczas gdy czasowo zostało ograniczone funkcjonowanie jednostek systemu oświaty, praca nauczycieli z uczniami będzie odbywała się zdalnie. Nasza szkoła będzie korzystać z platformy e- podręczniki, rekomendowanej przez MEN oraz z innych sprawdzonych programów, aplikacji, platform, materiałów dostępnych w Internecie, telewizji, a także innych rozwiązań wskazanych przez nauczycieli. Tradycyjnie posługiwać się będziemy także podręcznikami, ćwiczeniami i zeszytami. Sprawdzonym narzędziem jest również e- dziennik.
Obecna sytuacja jest wyjątkowa i stanowi wyzwanie dla nas wszystkich. Nauczyciele zostali zobowiązani do realizacji podstawy programowej, równomiernego obciążania uczniów zajęciami w danym dniu, a także uwzględniania ich możliwości psychofizycznych. Pedagodzy SP2 realizują nauczanie według tygodniowego planu lekcji. Prosimy o bieżące sprawdzanie e- dziennika, w którym wpisywane są tematy lekcji, skrócone scenariusze zajęć, ćwiczenia do wykonania, zadania domowe i inne ważne informacje. W sytuacji, gdy uczeń nie ma dostępu do Internetu, będzie miał w inny sposób przekazany materiał do pracy i obowiązywać go będą inne zasady oceniania. Wychowawca telefonicznie ustali z rodzicem pracę z dzieckiem.
Narzędzia, dzięki którym będziemy komunikować się z rodzicami (opiekunami) i uczniami to: dziennik elektroniczny, poczta elektroniczna e-mail, telefon, sms.
Ocenianie pracy ucznia, zgodne z obowiązującymi kryteriami, następować będzie przez kontakt e-mail, wpis w dzienniku elektronicznym. Dzieci odsyłają zgodnie ze wskazówkami nauczyciela prace w formie załącznika, np. napisanego wypracowania, prezentacji, zdjęcia, scanu itp. Zapewniamy każdemu rodzicowi i uczniowi możliwości konsultacji. Nauczyciele są dostępni poprzez e-maile dziennika elektronicznego, sms, kontakt telefoniczny.
Szanowni Państwo,
mimo naszych starań, z przyczyn od nas niezależnych zdarza się, że realizacja zdalnego nauczania jest zakłócona lub niemożliwa. Jest to problem przeciążonych serwerów, lecz z dnia na dzień system się usprawnia i ulega modyfikacji. Uczniowie mogą więc uzupełniać sobie zadane treści w ciągu całego dnia.
W związku z tym, proszę Państwa o cierpliwość i wyrozumiałość, gdyż tylko przy współpracy na płaszczyźnie rodzic – nauczyciel – uczeń można osiągnąć sukces.

Z wyrazami szacunku
Anna Szczepaniak – dyrektor szkoły SP2

 

Drodzy Rodzice uczniów klasy „0”
Ponownie informujemy Państwa, że zapraszamy Wasze dzieci na zajęcia do szkoły. Rodzice, którzy chcą skorzystać z możliwości zapewnienia opieki nad dzieckiem przez naszą placówkę, proszeni są o kontakt z sekretariatem SP2.
Jesteśmy gotowi do pracy z Państwa dziećmi zgodnie z wytycznymi MEN i GIS.
Kochane przedszkolaki, czekamy na Was ☺️

Z wyrazami szacunku
Anna Szczepaniak – dyrektor szkoły