Kadra

Nauczyciele i Wychowawcy

 

mgr Anna Szczepaniak

Dyrektor Szkoły


historia, wiedza o społeczeństwie, wychowanie do życia w rodzinie, edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Olga Ambroży


nauczyciel wspomagający

mgr Dorota Cebula


edukacja wczesnoszkolna
wychowawca klasy 2

mgr Katarzyna Ciesielka


język polski, doradztwo zawodowe, logopeda

mgr Małgorzata Gabryś


fizyka, chemia
wychowawca klasy 8

ks. mgr Grzegorz Gil


religia

mgr Andrzej Hurkała


wychowanie fizyczne
wychowawca klasy 5 a

mgr Jolanta Kaliszczak


historia, język polski

mgr Anna Marcińska


język angielski

mgr Małgorzata Oleś-Gagatek


język niemiecki, język angielski
wychowawca klasy 7

mgr Jacek Pietrzak


wychowanie fizyczne
wychowawca klasy 5 b

mgr Kinga Polak


edukacja wczesnoszkolna, logopeda
wychowawca klasy 1

mgr Dominika Smolarska


matematyka

ks. mgr Krzysztof Węgrzyn


religia

mgr Magdalena Styrylska


biologia, geografia

mgr Marta Tabasz


pedagog szkolny

mgr Małgorzata Tkacz


nauczyciel bibliotekarz

mgr Agnieszka Tomczyk


nauczyciel wspomagający

mgr Danuta Urban


edukacja wczesnoszkolna, język niemiecki
wychowawca klasy 0

mgr Alina Wójcik


edukacja wczesnoszkolna
wychowawca klasy 3

mgr Ewa Walkowska


muzyka

mgr Jadwiga Zachwieja


plastyka, technika, informatyka
wychowawca klasy 6