Kadra

Nauczyciele i Wychowawcy

 

mgr Anna Szczepaniak

Dyrektor Szkoły


historia, wiedza o społeczeństwie, wychowanie do życia w rodzinie, edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Olga Ambroży


nauczyciel wspomagający

mgr Dorota Cebula


edukacja wczesnoszkolna
wychowawca klasy 3

mgr Katarzyna Ciesielka


język polski, doradztwo zawodowe, logopeda

mgr Małgorzata Gabryś


fizyka, chemia

ks. mgr Grzegorz Gil


religia

mgr Andrzej Hurkała


wychowanie fizyczne
wychowawca klasy 6 a

mgr Jolanta Kaliszczak


historia, język polski

mgr Anna Marcińska


język angielski

mgr Małgorzata Oleś-Gagatek


język niemiecki, język angielski
wychowawca klasy 8

mgr Jacek Pietrzak


wychowanie fizyczne
wychowawca klasy 6 b

mgr Emilia Sadzikowska


edukacja wczesnoszkolna
wychowawca klasy 0

mgr Dominika Smolarska


matematyka

ks. mgr Krzysztof Węgrzyn


religia

mgr Magdalena Styrylska


biologia, geografia
wychowawca klasy 4

mgr Marta Tabasz


pedagog szkolny

mgr Małgorzata Tkacz


nauczyciel bibliotekarz

mgr Agnieszka Tomczyk


nauczyciel wspomagający

mgr Danuta Urban


edukacja wczesnoszkolna, muzyka
wychowawca klasy 1

mgr Alina Wójcik


edukacja wczesnoszkolna
wychowawca klasy 2

mgr Magdalena Olejarz


logopeda

mgr Jadwiga Zachwieja


plastyka, technika, informatyka
wychowawca klasy 7