Zdalne nauczanie – aktualności

W naszej szkole zdalne nauczanie prowadzone jest w różnorodnej formie. Nauczyciele, mając na uwadze preferencje i wiek uczniów, pragną wykorzystać jak najwięcej właściwych dla nich narzędzi, oferowanych przez min.: Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Zakończenie roku szkolnego 2019/2020

Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice, Wychowawcy, Nauczyciele!
Wczoraj, 25 czerwca rozpoczęliśmy uroczystości pożegnania roku szkolnego Mszą Świętą w Kościele Parafialnym p.w. Św. Wojciecha w Szczawnicy.
Dzisiaj, 26 czerwca uczniowie odebrali świadectwa w szkole.
Nie mogliśmy się spotkać wszyscy razem na uroczystym apelu. W związku z obostrzeniami sanitarnymi, każda klasa żegnała szkołę oddzielnie.
Dzisiaj również ostatni raz w SP2 usłyszeli dzwonek nasi ósmoklasiści, już absolwenci.
Życzymy im sukcesów w nowych szkołach i spełnienia marzeń.

Kończymy szczęśliwie rok szkolny 2019/2020, bardzo nietypowy pod względem nauki. Sytuacja jaka zapanowała w kraju i na świecie spowodowała liczne zmiany, w tym w szkolnictwie. Przed kadrą pedagogiczną, uczniami oraz rodzicami wytworzyła się pewna nowa rzeczywistość- zdalne nauczanie. Był to na swój sposób precedens na skalę światową- jakże obcy dla wszystkich, z którym musieliśmy się zmierzyć. Jestem przekonana, że wszyscy jesteśmy dzięki temu bogatsi w nowe doświadczenia.

Na progu wakacji chciałam serdecznie podziękować całej kadrze pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Szczawnicy za profesjonalizm, oddanie i odpowiedzialną pracę oraz pokonywanie „gąszczu barier”. Dziękuję Wam drogie koleżanki i koledzy za pracę ponad siły, z pełnym poświęceniem często wolnego czasu, aby osiągnąć zamierzone cele.
Dziękuję również Rodzicom za współpracę, wsparcie, wyrozumiałość wobec pracy pedagogów.
Drodzy uczniowie, dziękuję Wam za wytrwałość chęć do poznawania tego, co nowe i nieznane.
Na koniec chciałabym wszystkim życzyć bezpiecznego i miłego wypoczynku, radości z osiągniętych celów oraz wspólnego spotkania w realnej rzeczywistości 1 września 2020r.
Dyrektor SP2- Anna Szczepaniak

Tymoteusz Słabiak wyróżniony w Kangurze matematycznym

Uczeń klasy ósmej Tymoteusz Słabiak już po raz drugi uzyskał wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym KANGUR MATEMATYCZNY.

Konkurs jest adresowany do uczniów szkół podstawowych i średnich. Rozgrywany jest w sześciu kategoriach: Żaczek, Maluch, Beniamin, Kadet, Junior, Student. Tymek startował w kategorii Kadet.
Konkurs ma charakter jednorazowego testu. Zadania oraz termin są ustalane przez władze stowarzyszenia Kangourou Sans Frontie’res. Wspólna dla wszystkich krajów data konkursu oraz te same zestawy pytań dla poszczególnych poziomów podnoszą atrakcyjność konkursu. Główną ideą konkursu jest sprowokowanie jak najliczniejszej manifestacji matematycznej o charakterze intelektualnej zabawy.

Sukces matematyczny klasy ósmej

Nasza szkoła co roku bierze udział w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym Mathématiques sans frontières, czyli Matematyka bez granic. Konkurs ma niespotykaną formę, gdyż startują w nim całe klasy. Jego celem jest otwarcie mentalnych granic pomiędzy krajami, regionami i szkołami.

W bieżącym roku szkolnym klasa ósma pod opieką pani mgr Dominiki Smolarskiej zdobyła III miejsce w województwie małopolskim.

Przygotowanie do konkursu bardzo integruje zespół klasowy, gdyż konkurs jest adresowany do szerokiego kręgu uczniów, nie tylko do najlepszych matematyków. Liczą się w nim także umiejętność współpracy i podziału zadań w grupie, pomysłowość, wyobraźnia, zdolności językowe i plastyczne. Zadania nawiązują do konkretnych sytuacji życiowych i pokazują zastosowanie matematyki w życiu codziennym i w innych dziedzinach nauki.

Konkurs organizowany jest pod auspicjami Rady Europy. W Polsce patronat nad nim objęło Polskie Towarzystwo Matematyczne.

Egzaminy ósmej klasy
Egzamin ósmoklasisty obejmuje wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego w odniesieniu do wybranych przedmiotów ‎nauczanych w klasach I–VIII.

Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę.

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany przez trzy kolejne dni:

  1. pierwszego dnia 16.06.2020 r.– egzamin z języka polskiego, który trwa 120 minut
  2. drugiego dnia 17.06.2020 r.– egzamin z matematyki, który trwa 100 minut
  3. trzeciego dnia 18.06.2020 r.– egzamin z języka obcego nowożytnego, który trwa 90 minut

 

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych 2019/2020

Już został ogłoszony harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021, w tym terminy postępowania rekrutacyjnego, składania dokumentów do klas I szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych.

Szczegółowe informacje znajdziecie na stronie MEN

https://www.gov.pl/web/edukacja/harmonogram-rekrutacji-do-szkol-ponadpodstawowych-na-rok-szkolny-20202021

Zachęcamy również do zapoznania się z ofertami szkół ponadpodstawowych !

 

Święto Patrona Szkoły

29 maja 2020 r.  o godz. 9.00, w Dniu Święta Patrona naszej szkoły, uczestniczyliśmy w uroczystej Mszy Świętej w intencji społeczności SP2, której przewodniczył ks. proboszcz Tomasz Kudroń.

W czasie homilii ks. Krzysztof Węgrzyn przypomniał sylwetkę naszego Patrona ks. prof. J. Tischnera i wartości, którymi w życiu się kierował jako duchowny, duszpasterz, filozof, ale przede wszystkim człowiek. Skierował prośbę do uczniów, aby czerpali jak najwięcej z mądrości księdza profesora.
Na Mszy Świętej obecni byli: dyrektor szkoły pani Anna Szczepaniak, reprezentanci poszczególnych klas, rodzice, nauczyciele, pracownicy szkoły i zaproszeni goście. Organ Prowadzący reprezentował Sekretarz Miasta i Gminy pan Tomasz Ciesielka.
Z powodu pandemii nie mogliśmy być w tym ważnym dla szkoły dniu wszyscy razem.
Dziękujemy ks.proboszczowi za możliwość uczestnictwa pozostałych uczniów we Mszy Świętej poprzez jej udostępnienie na FB parafii.
Bardzo dziękujemy również naszemu absolwentowi Mikołajowi Tokarczykowi – obecnie uczniowi Liceum Muzycznego w Krakowie, za oprawę muzyczną nabożeństwa.
„Kangur Matematyczny”
W związku z zawieszeniem zajęć w szkołach, tegoroczny Międzynarodowy Konkurs Kangur Matematyczny odbył się 2 – 3 czerwca w sferze wirtualnej. Młodzież naszej szkoły przystąpiła do konkursu w dwóch kategoriach: Kadet i Beniamin. Koordynatorem konkursu była mgr Dominika Smolarska. Uczniowie rozwiązywali zagadki matematyczne siedząc w domach przed laptopami. Ze względu na zdalny charakter konkursu, w tym roku uczestnicy mieli 90 minut na rozwiązywanie zadań. Było to sprawdzenie nie tylko wiadomości matematycznych, ale również umiejętności obsługi nowej platformy Dzwonek.pl. Wszyscy poradzili sobie wzorowo. Teraz czekamy na wyniki.

Dzień Matki od kl. 2

Nie ma piękniejszego prezentu niż własnoręcznie wykonana laurka, uśmiech i życzenia od dziecka. Uczniowie klasy 2 przygotowali laurki dla swoich najukochańszych mam, nauczyli się piosenki oraz wykazali ogromną wiedzą w quizie: „Czy dobrze znamy nasze mamy?” GALERIA

Zdalnie z lekturą – język polski
Szóstoklasiści wzięli udział w cyklu lekcji poświęconych książce „Ania z Zielonego Wzgórza”. Najpierw poznali autorkę Lucy Maud Montgomery. Wykonali projekty prezentujące jej życie i twórczość. Pracując z treścią lektury, zaprzyjaźnili się z jej bohaterką Anią Shirley. Wykonywali portrety dziewczynki na podstawie opisu zawartego w książce. Dowiedzieli się, że jest to wspaniała, pełna ciepła historia o dorastaniu, przyjaźni, miłości do ludzi i przyrody. Zrozumieli, jak ważna w życiu człowieka jest rodzina.   GALERIA

Zdalne lekcje w klasie 1

W tym tygodniu klasa pierwsza poznała rodzaje wag i ich praktyczne zastosowanie. Wspólnie sprawdzaliśmy, czy wielkość produktu ma wpływ na jego masę – efekty doświadczenia niejednokrotnie zaskakiwały.

Podczas zajęć poświęconych obiegowi wody w przyrodzie pierwszaki dowiedziały się, dlaczego woda jest ważna dla ludzi, roślin i zwierząt oraz jak krąży w przyrodzie. Lekcja była także okazją do poćwiczenia aktywnego słuchania poprzez udostępnione słuchowiska, bajki i filmy. GALERIA

Lekcja interaktywna w klasie pierwszej wprowadzająca temat łąki jako miejsca życia wielu gatunków roślin i zwierząt. GALERIA

Lekcja historii w klasie V A

Na dzisiejszej lekcji „odwiedziliśmy” średniowieczny gród i podgrodzie. Zaczęliśmy od odszukania na mapie Ostrowa Lednickiego, gdzie, według źródeł historycznych, Mieszko I przyjął chrzest (http://wlaczpolske.pl/index.php?etap=10&i=803). Następnie „udaliśmy” się do samego Ostrowa, które znajduje się na niewielkiej malowniczej wyspie jeziora Lednica. (https://medievalheritage.eu/…/zabyt…/polska/ostrow-lednicki/).
Trochę czasu poświęciliśmy na historię drużyny książęcej, z której wywodzi się późniejsze rycerstwo. Obowiązki pazia, giermka i rycerza wszyscy poznali na wcześniejszych lekcjach, dlatego bez problemu ułożyliśmy puzzle (https://learningapps.org/1148463).

Lekcja historii w klasie V B

Dzisiaj uczniowie utrwalali wiadomości o Polsce w XI -XII wieku. Szczególną uwagę zwróciliśmy na czasy Bolesława Krzywoustego. Zatrzymaliśmy się przy testamencie tego władcy. Przypomnieliśmy, między innymi, pojęcia: statut, senior, dzielnica senioralna. Pokazywaliśmy na mapie poszczególne dzielnice przypisane synom księcia Krzywoustego. Na koniec uczniowie mogli na tablicy narysować koronę jednego z królów z dynastii Piastów. Może te korony nie są doskonałe, ale liczą się dobre chęci….

Polska to mój dom, moja Ojczyzna !

W klasie 2 uczniowie rozmawiali na temat majowych świąt, w szczególności nawiązując do Święta Konstytucji 3 Maja. Przygotowali również piękne prace wykorzystując różne techniki plastyczne. Tematem uczniowskich prac była Polska – nasz dom i nasza ojczyzna.

Również klasa O wykonała okolicznościowe prace na tak uroczysty dzień. Jesteśmy dumni z bycia Polakami.
Kochamy Polskę i naszą małą ojczyznę Szczawnicę!  GALERIA

Zdalna lekcja wychowawcza w kl. 5b na temat Konstytucji 3 Maja

Uczniowie obejrzeli prezentację multimedialną, a później wspólnie z wychowawcą zagrali w popularny teleturniej „Milionerzy”, który nawiązywał pytaniami do tematu lekcji. Klasie 5 b udało się „wygrać” 1 milion złotych . Zdecydowali, że pieniążki przeznaczą na szkołę. Po „Milionerach” w parach rozwiązali również dwie krzyżówki, aby utrwalić wiadomości. Wszyscy byli bardzo zadowoleni.

Zdalna lekcja j. niemieckiego w kl. 7

Uczniowie obejrzeli prezentację i poznali nowe słownictwo, dotyczące jedzenia w krajach niemieckiego obszaru językowego. Następnie nazywali potrawy charakterystyczne dla krajów niemieckojęzycznych i dowiedzieli się, jakie są ulubione dania znanych osób: Thomasa Morgensterna, Sary Connor i Leonardo DiCaprio. Siódmoklasiści wykonali także kilka ćwiczeń, utrwalających nowopoznane słownictwo. GALERIA

Skarbnica pomysłów na nudę

Bardzo dziękujemy uczniom, którzy podzielili się swoimi sposobami na nudę. Macie bardzo ciekawe pomysły, jak spędzić czas wolny.

Uwaga! Otwieramy skrzynię z pomysłami.
Wiktoria z klasy I i Dawid z zerówki, robią zabawki z surowców wtórnych i na przysłanych zdjęciach prezentują swoje kolorowe i ekologiczne prace.
Szymon z klasy III gra w szachy z rodziną. Rośnie następca Svena Magnusa Carlsena. Na zdjęciu wygląda, jakby zadawał decydujący cios swojemu rywalowi.
Kuba z V b i Andrzej z kl. III, pracują w ogrodzie oraz bawią się z psem. Jesteśmy bardzo ciekawi, jaki ich ogród będzie wyglądał latem, gdy wszystkie posadzone przez nich kwiaty rozkwitną. Gdy znudzi się im praca w ogrodzie, rywalizują strzelając z łuku.
Wiktoria (kl. V b) rysuje okładki swoich ulubionych filmów. Na razie odwzorowuje oryginalne okładki, ale kto wie, może kiedyś sama zaprojektuje jakąś?

Kinga z klasy VII, fotografuje kwiaty. Bardzo lubi spacerować w pobliżu domu i zachwycać się pięknem budzącej się do życia przyrody. Ile razy wyjdzie do ogrodu, to coś ciekawego i pięknego do uwiecznienia znajdzie.
Asia z klasy VII? O co Asia nie robi, żeby się nie nudzić. Czyta, szkicuje, spaceruje i ćwiczy akrobatykę. Człowiek orkiestra.
Adrian (kl. VII) lubi majsterkować, piec ciasta i gotować. Często towarzyszy mu w tych czynnościach młodszy brat. Chyba Adrian jest bardzo dobrym starszym bratem i wzorem dla Malucha?
Sebastian z klasy VII układa puzzle. Mama zaraziła go tym hobby. Cierpliwość musi być jego mocną stroną. Sebastian ma w planach ułożyć obraz składający się z 6000 elementów.
Napisała jeszcze do nas Julia z klasy II. Nie wysłała zdjęcia, ale opisała, że w wolnych chwilach gra w gry planszowe, bawi się ze swoimi psami na podwórku, huśta się na huśtawce, jeździ na „fiszce” (to taki rodzaj deskorolki) i czyta książki.

Kufer z pomysłami jest nadal otwarty i jeżeli macie ochotę podzielić się swoimi pomysłami, to przysyłajcie zdjęcia z krótkim opisem, co robicie w wolnym czasie. GALERIA

Dzień Ziemi

22 kwietnia setki milionów ludzi na całym świecie będzie świętować Dzień Ziemi. Idea troski o niebieską planetę łączy ludzi niezależnie od narodowości, wyznania, zawodu, wieku czy innych kategorii różnicujących. Zachęcamy uczniów klas 0-3, aby sprawdzili swoją wiedzę na temat ekologii.   Fotorelacja – Dzień Ziemi – klasy 0 – 3 „Chrońmy Ziemię – ze starego coś nowego”

Lekcja fizyki w klasie VII oraz lekcja chemii w klasie VIII.  Dzisiaj po raz kolejny do realizacji lekcji wykorzystaliśmy platformę Microsoft Teams.    GALERIA

Lekcje plastyki   GALERIA

Tak pracują nasi najmłodsi kl. O   GALERIA

Pejzaże górskie w wykonaniu dzieci z zerówki  i wakacyjne marzenia… słońce, piasek, morze😎🌞🏖  GALERIA

Biblioteka szkolna 

Tydzień czytania Dzieciom za Nami. Serdecznie dziękujemy wszystkim , którzy włączyli się do wspólnego czytania i zechcieli podzielić się swoimi zdjęciami oraz zdjęciami pięknych prac plastycznych będących ” owocem”przeżyć związanych z lekturą. Załączamy także zdjęcia uczniów kl.II ,którzy na lekcji czytali legendy o smokach.
Serdecznie Wam dziękuję ,że nie zapominacie o książkach.  GALERIA
Biblioteka szkolna informuje:
XIX Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom trwa,  inicjatywa organizowana przez Fundację ABC Cała Polska czyta dzieciom.
W tym roku skupia się wokół literatury dziecięcej o zwierzętach.
Tegoroczny plan wydarzeń (https://calapolskaczytadzieciom.pl/ – dostępny tutaj) oferuje ciekawe spotkania, konkursy i czytanie .
Biblioteka szkolna również dołącza do akcji prezentując sporą dawkę literatury dostępnej online. A oto ona:
Legendy z Nigru, Syrii, Sudanu i Jemenu dostępne na stronie: http://www.the-legends.pl/
Można tam odsłuchać bajek takich jak:
Dlaczego tygrysy nie atakują ludzi, jeśli się ich nie prowokuje;
O tym, jak pająk zamienił słonia na strzyżyka;
Lew, człowiek i klej;
O tym jak papuga wolność odzyskała;
O Ahmedzie, co język zwierząt rozumiał;
O sułtanie, gazeli i żebraku Darai;
Dlaczego kraby mają skorupy;
Tańczące kozy.
Ponadto polecamy bajki:
Miłego Czytania.
Obraz może zawierać: 9 osób, ludzie siedzą i dziecko
Tydzień bibliotek
Tydzień bibliotek za Nami , chociaż w tym roku obchodzony w innej formie, to wiele działań udało się zrealizować.
Konkurs fotograficzny : zatytułowany ” Zdjęcie z książką”, konkurs na interpretację hasła tegorocznego tygodnia bibliotek, czyli ZASMAKUJ W BIBLIOTECE/ KSIĄŻCE, rysunki związane z ulubionymi książkami. W ciągu całego tygodnia biblioteka rozsyłała swoim czytelnikom zarówno tym młodszym jak i starszym rebusy , łamigłówki i quizy . Wszystkich miłośników książek już dzisiaj zapraszamy do świętowania w przyszłym roku.

23 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich, który w tym roku odbędzie się w przestrzeni internetowej. Bardziej niż kiedykolwiek, w czasie, gdy większość szkół na całym świecie jest zamknięta, a ludzie pozostają zamknięci w domach, moc książek powinna być wykorzystywana do wzmacniania więzi miedzy ludźmi, poszerzania horyzontów oraz rozbudzania kreatywności.
W takich okolicznościach biblioteka szkolna zaprasza uczniów do wzięcia udziału w konkursach:
Klasy młodsze konkurs na zakładkę do książki ( technika dowolna , liczymy na Waszą kreatywność i super pomysły )
Klasy starsze konkurs fotograficzny ( zdjęcie ulubionej książki np. z dzieciństwa, bądź też zdjęcie Waszych domowych bibliotek ).
Na Wasze zdjęcia czekam do dnia 23.04 do godz.20.00. Piszcie i wysyłajcie na adres : bibliotekaszkolnasp2@gmail.com ( przy okazji dziękuję za wszystkie przesłane wiadomości ).

#AkcjaŻonkile   #ŁączyNasPamięć

Wczoraj przypadła 77. rocznica wybuchu powstania w getcie warszawskim.
Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN zaprasza do udziału w zajęciach edukacyjnych online w ramach akcji Żonkile, by upamiętnić 77. rocznicę wybuchu powstania w getcie warszawskim. Andrzej Seweryn oraz Barbara Kurdej-Szatan przeczytają fragmenty książek. Bez wychodzenia z domu będzie można wziąć udział w spacerach po wystawie oraz wspólnie obejrzeć film „Nie było żadnej nadziei”.
Zajęcia edukacyjne będą dostępne na stronie internetowej Muzeum oraz w serwisach społecznościowych Facebook i YouTube. 
Więcej informacji oraz materiały edukacyjne do pobrania na stronie Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN . Gorąco zachęcamy do udziału w Akcji.

Świetlica

Wychowawcy świetlicy polecają na czas wolny:

zajęcia plastyczne: https://www.youtube.com/watch…

tańce:https://www.youtube.com/watch?v=oGJg1RSOof4

zabawa ruchowa:https://www.facebook.com/edumuzgdynia/videos/669668330524392/

możesz śpiewać sam, lub skorzystaj z nagrania https://www.youtube.com/watch?v=EKp3EdoHdKI