CHRISTMASlieder & WEIHNACHTSsongs

WOŚP w Szczawnicy
12 stycznia 2020
Rajd Szlakami Partyzantów
24 stycznia 2020
Pokaż wszystkie

CHRISTMASlieder & WEIHNACHTSsongs

W środę 15.01.2020 roku w Miejskim Ośrodku Kultury w Szczawnicy w sali kinowej odbyła się VII edycja Międzyszkolnego Konkursu Piosenki Świątecznej Obcojęzycznej „Christmaslieder & Weihnachtssongs” organizowanego cyklicznie przez niegdyś Publiczne Gimnazjum im. ks. prof. Józefa Tischnera w Szczawnicy, a od 1 września 2017 r. Szkołę Podstawową nr 2.
Pomysłodawcami i organizatorami konkursu są nauczyciele języków obcych naszej szkoły: mgr Danuta Urban – nauczyciel języka niemieckiego i muzyki, mgr Małgorzata Oleś-Gagatek – nauczyciel języka niemieckiego i angielskiego, mgr Anna Marcińska – nauczyciel języka angielskiego. W konkursie tegorocznej edycji wzięło udział 9 szkół z terenu powiatu nowotarskiego i nowosądeckiego: z Ochotnicy Dolnej, Krościenka, Krośnicy, Szczawnicy, Tylmanowej, Nowego Targu i Łącka. Uczestnicy konkursu zaprezentowali różne piosenki świąteczne w języku angielskim i niemieckim. Nagrody zostały przyznane w dwóch kategoriach wiekowych: klasy IV- VI oraz VII i VIII.

Głównym celem przyświecającym organizatorom jest promowanie aktywności twórczej oraz propagowanie nauki języków obcych wśród uczniów szkół podstawowych. Cieszy nas fakt, że nasz konkurs cieszy się coraz większą popularnością. Niezależne Jury w składzie: mgr Agata Werner – nauczycielka języka angielskiego w Zespole Szkół Zawodowych i Placówek w Krościenku – ekspert języka angielskiego, mgr Józef Pańszczyk – Kierownik Państwowej Szkoły Muzycznej w Nowym Targu – filia w Jaworkach – ekspert od strony muzyczno-wokalnej, mgr Alina Lelito – redaktor „Z doliny Grajcarka” i współzałożycielka Szczawnickiego Chóru Kameralnego, oceniało poprawność językową, stronę muzyczno-wokalną, interpretację wykonywanych utworów oraz ogólny wyraz artystyczny. Wartościowe nagrody dla zwycięzców zostały ufundowane przez Burmistrza Miasta i Gminy Szczawnica – pana Grzegorza Niezgodę.

Wyniki konkursu: kategoria soliści klasy IV-VI
Miejsce I: Zuzanna Gierczyk – Zespół Szkolno-Przedszkolny im. mjra. Sucharskiego w Tylmanowej
Miejsce II: Krystian Jędrol – Szkoła Podstawowa nr 4 w Nowym Targu
Miejsce III: Julia Urban – Szkoła Podstawowa nr 2 w Szczawnicy
Wyróżnienie:

Kinga Ligas– Zespół Szkolno-Przedszkolny im. mjra. Sucharskiego w Tylmanowej

Mateusz Szczepaniak– Szkoła Podstawowa nr 2 w Szczawnicy

 

Wyniki konkursu: kategoria soliści klasy VII i VIII
Miejsce I: Aleksandra Mastalska – Szkoła Podstawowa nr 2 w Szczawnicy

Miejsce II: Fabian Kurnyta- Szkoła Podstawowa nr 1 w Szczawnicy

Miejsce III: Beata Gardoń– Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Ochotnicy Dolnej

Wyróżnienie:

Anna Różana–  Szkoła Podstawowa nr 1 w Szczawnicy

Natalia Węglarz– Szkoła Podstawowa nr 2 w Szczawnicy

Jury zdecydowało również o przyznaniu specjalnego wyróżnienia dla Adama Adamczuka ucznia Szkoły Podstawowej nr 1 w Szczawnicy za odwagę w podejmowaniu wyzwań muzycznych.

Nagrody laureatom wręczyli Pan Grzegorz Niezgoda- Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica oraz Pani Anna Szczepaniak- Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Szczawnicy.
Pani Dyrektor Anna Szczepaniak pogratulowała zwycięzcom i podziękowała wszystkim za pomoc i zaangażowanie w organizację konkursu: Panu Burmistrzowi za ufundowanie nagród, Miejskiemu Ośrodkowi Kultury za udostępnienie sali i profesjonalnego sprzętu, Radzie Rodziców przy SP 2 w Szczawnicy za ufundowanie posiłku dla uczestników konkursu. Podziękowała również naszemu szanownemu Jury, przedstawicielom prasy oraz nauczycielom, którzy przygotowali młodzież do występów. Serdecznie gratulujemy zwycięzcom oraz wszystkim uczestnikom. Mamy nadzieję, że kolejne edycje konkursu będą się cieszyły jeszcze większą popularnością.

GALERIA