„Droga do Niepodległości” – żywa lekcja historii

Konkurs „Matematyka bez granic”
6 lutego 2018
Pokaż wszystkie

„Droga do Niepodległości” – żywa lekcja historii

5 lutego uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w spektaklu o tematyce historycznej zaty­tułowanym „Droga do Niepodległości”. Spektakl przedstawił Damian Klinkosch z Agencji Arty­stycznej „Atena”. Głównym tematem były powstania śląskie, od nich zaczął się spektakl i na nich skończył. Aby prześledzić drogę do niepodległości, przenieśliśmy się w czasie do wieku XIX i początku XX. Do udziału w spektaklu zostali zaproszeni uczniowie, którzy wcielali się w postacie historyczne. Na scenie pojawił się sam Napoleon Bonaparte (Oliwka Sajdak klasa IV), jeżeli Bonaparte, to oczywiście wojsko Księstwa Warszawskiego. W rolę żołnierza Księstwa wcielił się Bartłomiej Szymanek (klasa III a). Otrzymał klasyczny mundur łącznie z ple­cakiem. Mógł strzelać do wroga, którym okazała się główka kapusty. Następnie wspomniano o powstaniach narodowych – listopadowym i styczniowym. Dłuższy przystanek był przy powstaniach śląskich. Pojawili się dwaj bohaterowie tych wydarzeń (Jakub Ziemianek klasa III b i Kamil Bednarczyk klasa IV) oraz żona powstańca (Małgorzata Polaczyk klasa VII). Z powstaniami śląskimi nierozerwalnie związani są żołnierze niemieccy i takowy wystąpił na scenie (Bartłomiej Trzeszczoń klasa VII). Bartek doskonale poradził sobie z językiem niemieckim. Wydawałoby się, że wszystko jest zabawą, ale prowadzący wplatał w swoją pogadankę bardzo ważne treści, podkreślając znaczenie męstwa, patriotyzmu i hono­ru dla Polaków, dzięki nim, między innymi, mogliśmy odzyskać nie­po­dle­głość. Spektakl był dynamiczny, publiczność reagowała spontanicznie a wszystkich występujących nagrodziła ogromnymi brawami. /J. Kaliszczak/

Więcej zdjęć