Lekcja historii w klasie V B

Zdalne lekcje w kl. 1
6 maja 2020
Ważna informacja
6 maja 2020
Pokaż wszystkie

Lekcja historii w klasie V B

Dzisiaj uczniowie utrwalali wiadomości o Polsce w XI -XII wieku. Szczególną uwagę zwróciliśmy na czasy Bolesława Krzywoustego. Zatrzymaliśmy się przy testamencie tego władcy. Przypomnieliśmy, między innymi, pojęcia: statut, senior, dzielnica senioralna. Pokazywaliśmy na mapie poszczególne dzielnice przypisane synom księcia Krzywoustego. Na koniec uczniowie mogli na tablicy narysować koronę jednego z królów z dynastii Piastów. Może te korony nie są doskonałe, ale liczą się dobre chęci…