Plan lekcji

Plan lekcji SP2

klasa 1

 PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1ed. wczesnoszkolnaed. wczesnoszkolnaed. wczesnoszkolnaed. wczesnoszkolnaed. wczesnoszkolna
2ed. wczesnoszkolnaw. fiz.w.fiz.w.fiz. ed. wczesnoszkolna
3religiaed. wczesnoszkolnaed. informatycznareligiaj. angielski
4J. angielskied. wczesnoszkolnaed. wczesnoszkolnaed. wczesnoszkolnaed. wczesnoszkolna
5ed. plastycznaed. wczesnoszkolna

klasa 2

 PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1ed. wczesnoszkolnaed. wczesnoszkolnaed. wczesnoszkolnaj. angielskied. wczesnoszkolna
2ed. wczesnoszkolnaed. wczesnoszkolnaed. wczesnoszkolnaed. wczesnoszkolnaed. wczesnoszkolna
3w. fiz. ed. informatycznaj. angielskied. wczesnoszkolnaed. wczesnoszkolna
4ed. muzycznaw. fiz. w. fiz. religiaed. plastyczna
5religiaed. wczesnoszkolna
6
7
8

klasa 3

 PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1j. angielskiw. fiz.ed. wczesnoszkolnareligiaed. wczesnoszkolna
2religiaed. wczesnoszkolnaed. wczesnoszkolnaed. wczesnoszkolnaj. angielski
3ed. wczesnoszkolnaed. wczesnoszkolnawfed. wczesnoszkolnaed. wczesnoszkolna
4ed. wczesnoszkolnaprogramowanieed. wczesnoszkolnaw. fiz. ed. wczesnoszkolna
5ed. informatycznaed. muzycznaed. plastyczna

klasa 4

 PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1J. polskiwych. rodz.j. angielskij. polskizaj. wych.
2j. polskitechnikahistoriaj. angielskiinformatyka
3matematykaj. angielskimatematykamatematykaj. polski
4religiaprzyrodaprzyrodaj. niemieckimatematyka
5muzykaplastykaj. niemieckireligiaprogramowanie
w. fiz.w. fiz.j. polski
w. fiz.w. fiz.

klasa 6 a

 PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1matematykainformatykareligiazajęcia z wychowawcą
2matematykaj. niemieckibiologiageografiahistoria
3muzykaplastykaj. polskij. angielskimatematyka
4j. polskimatematykatechnikareligiaj. polski
5geografiamatematykawych. rodz.j. polskij. polski
6j. niemieckij. angielskiw. fiz.j. angielski
7historiaw. fiz.w. fiz.
w. fiz.

klasa 6 b

 PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1j. polski geografiahistoriazajęcia z wychowawcą
2geografiatechnikareligiaj. polskij. polski
3j. polskibiologiaj. niemieckij. angielskimatematyka
4matematykamatematykamatematyka matematykaplastyka
5informatykahistoriaj. polskireligiaj. niemiecki
6muzykaj. angielskiw. fiz. j. angielski
7w. fiz.w. fiz.
w. fiz.

klasa 7

 PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1geografiafizykaj.polskibiologia zajęcia z wychowawcą
2j. niemieckigeografiaj.polskij. niemieckibiologia
3j. angielski j. polskireligiaj. polskiw. fiz.
4muzyka
j. angielskij. angielskihistoria
w. fiz.
5matematyka
matematykamatematykaw. fiz.matematyka
6plastykamatematykahistoriachemiaj. polski
7informatykachemiafizykareligiafizyka
8w. fiz.informatyka

klasa 8

 PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1matematykageografiamatematykazajęcia z wychowawcą
2matematykaw.o.s.matematykamatematykamatematyka
3j. polskij. polskij. polskiw.o.s.informatyka
j. niemiecki
4informatyka
j. niemiecki
j. polskij. polskied. d. bez.j. angielski
5j. angielskij. angielski religiaj. polski chemia
6biologiahistoriachemiareligiafizyka
7wfj. niemieckihistoriafizykaj. niemiecki
8wfw. fiz.w. fiz.