Plan lekcji

Plan lekcji SP2

klasa 1

 PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1ed. wczesnoszkolnaed. wczesnoszkolnaed. wczesnoszkolnaed. wczesnoszkolnaed. wczesnoszkolna
2ed. wczesnoszkolnaed. wczesnoszkolnaed. wczesnoszkolnaed. wczesnoszkolnaed. wczesnoszkolna
3ed. plastycznaed. wczesnoszkolnareligiawfed. informatyczna
4wfed. wczesnoszkolnareligiawf
5ed. muzycznaj. angielski

klasa 2

 PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1ed. wczesnoszkolnaed. wczesnoszkolnaed. wczesnoszkolnaed. wczesnoszkolnaed. wczesnoszkolna
2wfed. wczesnoszkolnaed. wczesnoszkolnaed. wczesnoszkolnaed. wczesnoszkolna
3ed. wczesnoszkolnawfed. wczesnoszkolnaed. plastycznaed. muzyczna
4ed. wczesnoszkolnawfj. angielskij. angielski
5religiaed. informatycznareligia

klasa 3

 PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1wfed. wczesnoszkolnaed. wczesnoszkolnaed. wczesnoszkolnaed. wczesnoszkolna
2ed. wczesnoszkolnaed. wczesnoszkolnaed. wczesnoszkolnawfed. wczesnoszkolna
3ed. wczesnoszkolnaed. wczesnoszkolnawfed. wczesnoszkolnareligia
4ed. wczesnoszkolnaed. informatycznareligiaed. muzycznaed. plastyczna
5j. angielskij. angielski

klasa 5 a

 PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1geografiaj.polskij.polskizajęcia z wychowawcą
2matematykahistoriageografiaj. niemiecki [24]plastyka
3wych. rodz.biologiareligiaj.polskij.polski
4j. angielskimatematyka j.niemieckiw.fiz.j.polski
5w.fiz.matematyka j.angielskiw.fiz.muzyka
6w.fiz.j. angielskiinformatykatechnikamatematyka
7historiareligia
8

klasa 5 b

 PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1matematykageografiawych. rodz.zajęcia z wychowawcą
2geografiaj.polskij. polski j. polskimatematyka
3j. polskij. polski matematykabiologiahistoria
4j.angielskitechnikamatematykaw.fiz.religia
5w.fiz.informatykaj. angielskiw.fiz.plastyka
6w.fiz.j. angielskireligia biologiamuzyka
7j. niemieckij. niemiecki

klasa 6

 PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1matematykaw.fiz.historiageografiazajęcia z wychowawcą
2plastykaw. fiz.religiahistoriaw. fiz.
3j. angielskimatematykaj. angielskij. angielskiw. fiz.
4j. polskij. polski j. polskij. polskitechnika
5j. polskigeografiamatematykamatematyka biologia
6j. niemieckiinformatykaj. niemieckireligia
7informatykamuzyka

klasa 7

 PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1informatykafizykareligiahistoriazajęcia z wychowawcą
2j.polskichemiaj.polskibiologia j. angielski
3geografiaj. angielskigeografiaj. polskimatematyka
4matematyka
matematykaj. angielski matematyka
biologia
5matematyka
j.polskichemiaj. niemieckiwf
6dor. zaw.j.polskifizykareligiawf
7historiawf plastykaj. niemiecki
8informatykawf informatykamuzyka
informatyka

klasa 8

 PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1fizykaed. dla bez.zajęcia z wychowawcą
2matematykamatematykamatematykawosj. polski
3matematykahistoriaj. polskimatematykabiologia
4wosj. polskij. polskij. polski chemia
5geografiaj. niemieckireligiahistoriafizyka
6j. angielskichemiaj. angielski dor. zaw.j. niemiecki
7wfinformatykaj. angielski religiawf
8wfinformatykainformatykawf
informatyka