WAŻNA INFORMACJA

Informacja dla Rodziców
9 marca 2020
ZOSTAŃ W DOMU ! – do Rodziców
13 marca 2020
Pokaż wszystkie

WAŻNA INFORMACJA

Drodzy Rodzice
W związku z rozprzestrzeniającym się w naszym kraju koonawirusem, Prezes Rady Ministrów oraz Minister Edukacji Narodowej podjęli decyzję o zamknięciu wszystkich szkół i placówek oświatowych w Polsce od 12.03.20 – 25.03.20 r.
W wyjątkowych sytuacjach 12.03.20 i 13.03.20 szkoła będzie pełniła opiekę nad dziećmi, jednakże nie będą odbywały się zajęcia edukacyjne.
Od 16.03.20 placówka ZOSTAJE CAŁKOWICIE ZAMKNIĘTA.
Drodzy Rodzice- nie jest to jednak dla dzieci czas odpoczynku i ferii. Kierując się ich bezpieczeństwem i Państwa rodzin prosimy, aby uczniowie pozostawali w domach.
Jednocześnie przypominamy o nauce. Nauczyciele będą przekazywali materiały poprzez dziennik elektroniczny- tzw. zdalne nauczanie.
Prosimy o rozwagę i zastosowanie się do wytycznych.
Przypominamy również o zgłaszaniu wszelkich niepokojących objawów zdrowotnych do odpowiednich służb sanitarnych.
Z poważaniem
dyr szkoły Anna Szczepaniak
Szczegółowe informacje: