Zdalna lekcja języka niemieckiego w kl. 7

Polska to mój Dom, moja Ojczyzna …
4 maja 2020
Zdalne lekcje w kl. 1
6 maja 2020
Pokaż wszystkie

Zdalna lekcja języka niemieckiego w kl. 7

Uczniowie obejrzeli prezentację i poznali nowe słownictwo, dotyczące jedzenia w krajach niemieckiego obszaru językowego. Następnie nazywali potrawy charakterystyczne dla krajów niemieckojęzycznych i dowiedzieli się, jakie są ulubione dania znanych osób: Thomasa Morgensterna, Sary Connor i Leonardo DiCaprio. Siódmoklasiści wykonali także kilka ćwiczeń, utrwalających nowopoznane słownictwo.

GALERIA