Karta rowerowa

Miejskie obchody Dnia Dziecka
29 maja 2022
Pożegnanie ósmoklasistów
25 czerwca 2022
Pokaż wszystkie

Karta rowerowa

15 czerwca 2022 r. uczniowie klasy 4  Szkoły Podstawowej nr 2 im. ks. prof. J. Tischnera w Szczawnicy przystąpili do egzaminu na kartę rowerową.
Egzamin składał się z dwóch części.
Część teoretyczna miała na celu sprawdzenie wiadomości, część teoretyczna odbywała się w formie pisemnej i polegała na rozwiązaniu testu składającego się z 25 pytań. Pytania dotyczyły: ogólnej znajomości przepisów ruchu drogowego, znajomości znaków drogowych i zasad ruchu drogowego obowiązujących pieszych oraz zasad przejazdu przez skrzyżowanie. Celem egzaminu było sprawdzenie znajomości przepisów ruchu drogowego niezbędnych do bezpiecznego kierowania rowerem w ruchu drogowym. Na rozwiązanie testu uczniowie mieli 45 minut. Aby go zdać,musieli poprawnie odpowiedzieć na 80 % pytań zawartych w teście. Uczniowie, którzy zaliczyli część teoretyczną przystąpili do egzaminu praktycznego.
Część praktyczna czyli egzamin z poruszania sie na rowerze i wykonywania manewrów miał miejsce na odpowiednio przygotowanym szkolnym placu manewrowym, w obecności nauczyciela egzaminatora  posiadającego specjalistyczne przeszkolenie z zakresie ruchu drogowego oraz uprawnienia do przeprowadzenia egzaminu.
W części praktycznej uczniowie musieli wykazać się techniką sprawnej jazdy na rowerze obejmującą:
• jazdę po łukach
• wykonywanie manewrów: skręt w prawo, skręt w lewo, omijanie, wymijanie, włączanie się do ruchu, zatrzymanie
• upewnienie się o możliwości jazdy
• płynne ruszanie z miejsca
• upewnienie się o możliwości skrętów i sygnalizowanie zmian kierunku jazdy
• jazda wytyczonym pasem bez najeżdżania na linię i bez podpierania się nogami
• hamowanie i zatrzymanie roweru w określonym miejscu
Egzamin na kartę rowerową zaliczyło 14 uczniów.

Gratulujemy i życzymy bezpiecznej jazdy !