Pożegnanie ósmoklasistów

Karta rowerowa
19 czerwca 2022
Zakończenie roku szkolnego
25 czerwca 2022
Pokaż wszystkie

Pożegnanie ósmoklasistów

„Ludzie są jak kwiaty, stworzeni do tego, aby się rozwijać”
23 czerwca odbyła się uroczystość pożegnania uczniów klasy ósmej.
Na początku wszystkich zebranych powitała dyrektor szkoły Pani Anna Szczepaniak. Program uroczystości opierał się na wspomnieniach absolwentów z pobytu w murach naszej szkoły.
W części oficjalnej nastąpiło przekazanie sztandaru szkoły uczniom klasy siódmej. Następnie ósmoklasisci podziękowali Pani dyrektor, nauczycielom i wychowawczyni Pani Jadwidze Zachwiei za edukację i wkład w ich rozwój, Rodzicom za wychowanie i troskę.
Ważnym momentem uroczystości było nagrodzenie najlepszych uczniów klasy za świadectwa z wyróżnieniem, różnorodne osiągnięcia i bardzo duże zaangażowanie w pracę na rzecz szkoły. Bardzo podniosłym punktem uroczystości było wręczenie przez panią dyrektor pamiątkowej statuetki dla najlepszego absolwenta szkoły podstatawowej, którym została Paulina Słowik.
Wychowawczyni i Pani Dyrektor złożyły serdeczne podziękowania Rodzicom, którzy w szczególny sposób wspierali wychowawcę.
W całej uroczystości nie zabrakło łez i wzruszenia.
Program pożegnania przygotowały panie: Danuta Urban, Katarzyna Ciesielka oraz Jadwiga Zachwieja.
Może być zdjęciem przedstawiającym 11 osób, ludzie stoją, w budynku i tekst „„LUDZIE SĄ JAK KWIATY. STWORZENI DO TEGO ABY SIĘ ROZWIJAĆ' "” Może być zdjęciem przedstawiającym 12 osób, ludzie stoją, w budynku i tekst „"LUDZIE STWOI ABY A JAK KWIATY. ENI DO TEGO” Może być zdjęciem przedstawiającym 9 osób, ludzie stoją i w budynku  Może być zdjęciem przedstawiającym 4 osoby, ludzie stoją i w budynku
Może być zdjęciem przedstawiającym 5 osób, ludzie stoją, w budynku i tekst „"LUDZIE SĄ JAK KWIATY. STWORZENI DO TEGO ABY SIĘ PAZWIJAĆ "” Może być zdjęciem przedstawiającym 10 osób, ludzie stoją i w budynku Może być zdjęciem przedstawiającym 5 osób, ludzie stoją, w budynku i tekst „LUDZIE SĄ JAK KWIATY STWORZENI DO TEGO ABY SIĘ ROZWIJAĆ” Może być zdjęciem przedstawiającym 2 osoby, ludzie stoją i w budynku
Może być zdjęciem przedstawiającym 9 osób, ludzie stoją i w budynku