Apel z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Uroczystości 3 Maja
5 maja 2019
Wycieczka klasy 3b i 8 do Warszawy
15 maja 2019
Pokaż wszystkie

Apel z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja uczciliśmy uroczystym apelem. Przedstawiony na nim program słowno – muzyczny zatytułowany był: „Co to znaczy być wolnym?!”. Prowadzący zaprezentowali krótką wędrówkę przez wieki, która była odpowiedzią na pytanie zawarte w tytule apelu. Zostały przytoczone fragmenty utworów Andrzeja Frycza Mod¬rze¬wskiego, Ignacego Krasickiego, Jana Kochanowskiego, Adama Mickiewicza i Cypriana Kamila Norwida. Również nie zabrakło krótkiego rysu historycznego epoki, w której zredagowano pierwszą konstytucję w Europie. Apel zakończyliśmy uroczystym odśpie¬waniem hymnu państwowego.
Program opracowały pani Jolanta Kaliszczak i pani Danuta Urban.