Karta rowerowa

Międzynarodowy Konkurs Matematyczny
9 czerwca 2019
Pożegnanie ósmoklasistów i klas gimnazjalnych
17 czerwca 2019
Pokaż wszystkie

Karta rowerowa

21 czerwca 2023 r. uczniowie klasy 4  Szkoły Podstawowej nr 2 im. ks. prof. J. Tischnera w Szczawnicy przystąpili do egzaminu na kartę rowerową.
Egzamin składał się z dwóch części.
Część teoretyczna -15 czerwca 2019 r. -było to sprawdzenie wiadomości, część teoretyczna odbywała się w formie pisemnej i polegała na rozwiązaniu testu składającego się z 25 pytań. Pytania dotyczyły: ogólnej znajomości przepisów ruchu drogowego, znajomości znaków drogowych i zasad ruchu drogowego obowiązujących pieszych oraz zasad przejazdu przez skrzyżowanie. Celem egzaminu było sprawdzenie znajomości przepisów ruchu drogowego niezbędnych do bezpiecznego kierowania rowerem w ruchu drogowym. Na rozwiązanie testu uczniowie mieli 45 minut.  Uczniowie, którzy zaliczyli część teoretyczną przystąpili do egzaminu praktycznego.
Część praktyczna odbyła się 21 czerwca 20123 r.
Egzamin miał miejsce na odpowiednio przygotowanym szkolnym placu manewrowym, w obecności nauczyciela zajęć technicznych, posiadającego specjalistyczne przeszkolenie z zakresie ruchu drogowego oraz uprawnienia do przeprowadzenia egzaminu.
W części praktycznej uczniowie musieli wykazać się techniką sprawnej jazdy na rowerze obejmującą:
• jazdę po lukach
• wykonywanie manewrów: skręt w prawo, skręt w lewo, omijanie, wymijanie, włączanie się do ruchu, zatrzymanie
• upewnienie się o możliwości jazdy
• płynne ruszanie z miejsca
• upewnienie się o możliwości skrętów i sygnalizowanie zmian kierunku jazdy
• jazda wytyczonym pasem bez najeżdżania na linię i bez podpierania się nogami
• hamowanie i zatrzymanie roweru w określonym miejscu
Egzamin na kartę rowerową zaliczyło 22 uczniów.
Gratulujemy i życzymy bezpiecznej jazdy !
Może być zdjęciem przedstawiającym 9 osób, rower, skuter i tekst     Może być zdjęciem przedstawiającym 9 osób i rower Może być zdjęciem przedstawiającym 2 osoby i rower Może być zdjęciem przedstawiającym 5 osób i rower