Pożegnanie ósmoklasistów i klas gimnazjalnych

Karta rowerowa
16 czerwca 2019
Życzenia
19 czerwca 2019
Pokaż wszystkie

Pożegnanie ósmoklasistów i klas gimnazjalnych

„Każde pokolenie ma własny czas …” – uroczystość pożegnania absolwentów gimnazjum i szkoły podstawowej

18 czerwca był wyjątkowym dniem w Naszej szkole, to dzień pożegnania ostatniego rocznika gimnazjalistów oraz, po raz pierwszy od lat, pożegnanie absolwentów szkoły podstawowej. Nie zabrakło wzruszeń oraz łez. Uroczysta akademia miała motto: „Każde pokolenie ma własny czas …”. Program uroczystości opierał się na wspomnieniach z pobytu w murach szkoły. Uczniowie klas trzecich i ósmej umieszczali w kapsule czasu przedmioty, które przypominały istotne dla nich wydarzenia, począwszy od tekstu ślubowania na początku nauki w tej szkole, następnie zwycięskie puchary i dyplomy, a skończywszy na tekstach piosenek towarzyszącym im w tra¬kcie różnorodnych uroczystości.
W podróż przez wspomnienia wpleciono część oficjalną, którą rozpoczęło przekazanie sztandaru uczniom klasy siódmej. Absolwenci podziękowali nauczycielom i wychowawcom za edukację i wkład w ich rozwój, rodzicom za wszelkie wsparcie. Głos zabrała pani dyrektor Anna Szczepaniak, podkreślając ogromne zaangażowanie uczniów klas gimnazjalnych i ós¬mej klasy, co przełożyło się na wysokie wyniki ostatniego gimnazjalnego egzaminu oraz pierwszego w szkole podstawowej. Następnie zostali nagrodzeni najlepsi uczniowie klas trzecich i ósmej za świadectwa z wyróżnieniem, różnorodne osiągnięcia i bardzo duże zaangażowanie w pracę na rzecz szkoły. Bardzo podniosłym punktem uroczystości było wręczenie przez panią dyrektor pamiątkowych statuetek dla najlepszego absolwenta gimnazjum i szkoły podstawowej, najlepszego matematyka, najlepszego humanisty, najlepszego językowca oraz najlepszego sportowca. Na wyróżnienia te złożyły się wysoka średnia z ocen i wyniki egzaminu. Nagrodzeni zostali również laureaci różnorodnych konkurów, godnie reprezentując Naszą szkołę na terenie powiatu lub województwa. Nie zapomniano o uczniach, którzy z wielkim zaangażowaniem włączali się do charytatywnych przed¬sięwzięć.
Szczególne podziękowania otrzymali rodzice, którzy wspierali wychowawców w ich działaniach. Pani dyrektor podziękowała również za ogromne wsparcie ze strony różnych publicznych i prywatnych instytucji z terenu miasta, jak i ze strony osób prywatnych, które w rozmaitych formach wspierają Naszą szkołę.
Głos zabrał Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica pan Grzegorz Niezgoda. W swojej wypowiedzi nawiązał do motta uroczystości, podkreślając, że teraz jest czas absolwentów, muszą wybrać własną drogę i nią podążać. Ostatnim punktem było pożegnanie przewo-dniczącej rady rodziców pani Małgorzaty Piszczek, która w swoim wystąpieniu dziękowała za wspaniałą współpracę.
Program przygotowały pani Danuta Urban, pani Dorota Cebula, pani Anna Marcińska, pani Małgorzata Oleś – Gagatek oraz pani Jadwiga Zachwieja.

Jolanta Kaliszczak