ORTOASY

Samorząd Szkolny w akcji !
8 grudnia 2021
Mistrzostwa Powiatu Nowotarskiego w Pływaniu
13 grudnia 2021
Pokaż wszystkie

ORTOASY

 

Może być zdjęciem przedstawiającym 4 osobyMoże być zdjęciem przedstawiającym tekst „CEL OGÓLNY PROJEKTU: Rozbudzenie zainteresowania ortografią rozwini zakresie, ORTOASY Nasza klasa bierze udział W ogólnopolskim projekcie edukacyjnym "Ortoasy" CELE SZCZEGÓŁOWE PROJEKTU: kształcenie umiejÄ™tnoś›ci poprawnej pisowni utrwalanie poznanych regul ortogr graficznych kształcenie spostrzegawczości ortograficzne doskonalenie percepcji słuchowej wzrokow wdrażanie do samokontroli samooceny, rozwijanie postaw odpowiedzialności rozwijanie umiejętności korzystania lown rozwijanie kreatywności uczniów, •doskonalenie umiejÄ™tnoś›ci pracy grupie, doskonalenie koordynacji wzrokowo-ruchow nap rok szkolny 2021/2022 PATEREWICZ- MAKOWSKA ΣΥΝΑ RADOWSKA”

 

W bieżącym roku szkolnym klasa 2 przystąpiła do ogólnopolskiego projektu edukacyjnego „ORTOASY”.
Dzieci uczą się zasad ortograficznych poprzez zabawę. W każdym miesiącu uczniowie wykonują co najmniej jedno zadanie projektowe.
W październiku drugoklasiści zrealizowali swoje pierwsze zadanie -„biegane dyktando”. Wszyscy znakomicie się bawili, ćwicząc równocześnie pisownię wyrazów z „ó” wymiennym.
W listopadzie podjęliśmy się wykonania kolejnego zadania. Uczniowie przygotowali jesienny kącik ortograficzny, w celu podsumowania pisowni trudnych wyrazów związanych z tą porą roku. Dzieci wynotowały następnie do zeszytu poszczególne wyrazy i zaznaczyły w nich kolorem trudności ortograficzne. Umiejętności zdobyte podczas tej ortograficznej zabawy, zostały sprawdzone za pomocą dyktanda w formie quizu.