Sukces matematyczny klasy ósmej

Egzaminy
17 czerwca 2020
Tymoteusz Słabiak wyróżniony w Kangurze Matematycznym
22 czerwca 2020
Pokaż wszystkie

Sukces matematyczny klasy ósmej

Dyplom

Nasza szkoła co roku bierze udział w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym Mathématiques sans frontières, czyli Matematyka bez granic. Konkurs ma niespotykaną formę, gdyż startują w nim całe klasy. Jego celem jest otwarcie mentalnych granic pomiędzy krajami, regionami i szkołami.

W bieżącym roku szkolnym klasa ósma pod opieką pani mgr Dominiki Smolarskiej zdobyła III miejsce w województwie małopolskim.

Przygotowanie do konkursu bardzo integruje zespół klasowy, gdyż konkurs jest adresowany do szerokiego kręgu uczniów, nie tylko do najlepszych matematyków. Liczą się w nim także umiejętność współpracy i podziału zadań w grupie, pomysłowość, wyobraźnia, zdolności językowe i plastyczne. Zadania nawiązują do konkretnych sytuacji życiowych i pokazują zastosowanie matematyki w życiu codziennym i w innych dziedzinach nauki.

Konkurs organizowany jest pod auspicjami Rady Europy. W Polsce patronat nad nim objęło Polskie Towarzystwo Matematyczne.