Święto 3 Maja

Caritas
14 kwietnia 2024
Wyjazd do Ingolstadt
16 maja 2024
Pokaż wszystkie

Święto 3 Maja

Apel z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja
26 kwietnia odbył się w naszej szkole uroczysty apel z okazji 233 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. Była to piękna lekcja historii przypominająca wszystkim, jak ważną rolę i znaczenie mają słowa: Ojczyzna i Patriotyzm. Konstytucja 3 Maja – to ustawa zasadnicza zatwierdzona przez Sejm Wielki w roku 1791, była efektem pracy i zabiegów stronnictwa patriotycznego, które dążyło do zreformowania ustroju ówczesnej Rzeczypospolitej. Konstytucja 3 Maja była pierwszą w Europie, a drugą na świecie, po konstytucji Stanów Zjednoczonych, ustawą zasadniczą. Po uroczystym wprowadzeniu pocztu sztandarowego, cała społeczność naszej szkoły odśpiewała hymn państwowy. Uczniowie zaprezentowali najważniejsze wydarzenia związane z obradami Sejmu Wielkiego i Konstytucją 3 Maja. Przygotowany montaż słowno-muzyczny skłonił do refleksji oraz zadumy.