Rekrutacja

Dzień Bezpiecznego Internetu
9 lutego 2022
Przegląd Młodych Recytatorów i Gawędziarzy im. Andrzeja Skupnia Florka
13 lutego 2022
Pokaż wszystkie

Rekrutacja

 

 

 

 

 

Informujemy, że w Szkole Podstawowej nr 2 rozpoczyna się rekrutacja na rok szkolny 2022/2023 do klasy ,,0″ i klasy I.

TERMIN REKRUTACJI: 14.02.2022. – 11.03.2022.

 

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Szczawnica dotyczące zasad rekrutacji:   zarządzenie

Załącznik nr 1 – Zgłoszenie dziecka do klasy I zamieszkałego w obwodzie szkolnym    załącznik nr 1

Załącznik nr 2 – Zgłoszenie dziecka do klasy I zamieszkałego poza obwodem szkoły   załącznik nr 2

Załącznik nr 3 – Zgłoszenie dziecka do oddziału przedszkolnego zamieszkałego w obwodzie szkolnym   załącznik nr 3

Załącznik nr 4 – Zgłoszenie dziecka do oddziału przedszkolnego zamieszkałego poza obwodem szkoły  załącznik nr 4

Wnioski dzieci spoza obwodu SP2 będą rozpatrywane na zasadach określonych w Zarządzeniu Burmistrza MiG Szczawnica w §3 i §4.

 

Dokumenty prosimy składać w sekretariacie szkoły w godzinach pracy (7:00 – 15:00).

W związku z zaistniałą sytuacją pandemiczną, dokumenty potrzebne do rekrutacji mogą Państwo przesyłać drogą mailową na adres szkoły: gpszczawnica@interia.pl.